Okna dokořán

26. 7. 2020 v 9:40 hod. naši strážníci během hlídkové činnosti v ul. Zahradnická nalezli vozidlo, které mělo otevřené obě zadní okénka.  Byla provedena perlustrace vozidla a byl zjištěn jeho majitel. Ten se dostavil na místo, vozidlo zkontroloval. Když nebylo zjištěno, že by došlo k nějakému poškození nebo vloupání, tak si jej zajistil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.8.2020