Odcizil zboží

Pod bundu si schoval zboží a snažil se bez zaplacení odejít z prodejny.

Na začátku října v dopoledních hodinách přijali policisté oznámení o potyčce v supermarketu v Brandýse nad Labem. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že pětadvacetiletý muž v prodejně odcizil větší množství drogistického zboží, které si uschoval pod bundu. Při odchodu z prodejny byl zastaven zaměstnancem bezpečnostní agentury a požádán o vydání odcizených věcí. Muž však odmítl ukázat, co má pod bundou a snažil se z místa utéct pryč. Při útěku byl pracovníkem agentury zastaven a i přes neustále kladený odpor na místě držen až do příjezdu policistů. Policisté nakonec zjistili, že se pokusil odcizit zboží v hodnotě bezmála 2100,-, které měl opravdu všechno uschované pod bundou. Svým jednáním se pětadvacetiletý muž dopustil přestupku proti majetku a oznámen na místně příslušný úřad do správního řízení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.11.2016