Informace o omezení průjezdu na sil. II/245 ul. Královická (pod dálničním mostem D10) – HAVÁRIE

Z důvodu havárie výtlačné kanalizace, bude v předpokládaném termínu od 29.5.- 17.6.2024 omezení jednoho jízdního pruhu, kdy v místě bude provoz řízen za pomoci světelného signalizačního zařízení (semaforu) – viz grafika DIO v příloze. Toto je nutné pro zajištění místa pro přistavení jeřábu používaného k opravě havarijního stavu výtlačné kanalizace. Další práce budou prováděny v zeleném pásu, mimo vozovku.

Děkujeme za pochopení.

30.5.2024 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.5.2024

    Komentáře

    Comments are closed.