Nález stříkačky

30. 3. 2021 v 10:45 nám bylo oznámeno, že u Královického rybníku leží injekční stříkačka. Hlídka se vydala na místo a dle popsaného místa stříkačku nalezla a byla bezpečně uložena do kontejneru pro nebezpečný odpad a bude bezpečně zlikvidována.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.4.2021