Nález použitých jehel

31. 1. 2022 09:52 jsme byli požádáni Policií ČR o vyřízení oznámení o nálezu injekčních stříkaček u starých nádražních budov u ulice Zápská. Hlídka přijela na místo, spojila se s oznamovatelkou, která označilo místo nálezu a strážníci na místě našli celkem 4 ks použitých stříkaček. Tyto byly bezpečně sebrány a budou předány k ekologické likvidaci.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.2.2022