Muži již nebylo pomoci

7.10.2019 ve 13:20 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámení v ul. Chobotská, kde jeden z obyvatel domu neotevírá na zvonění a sousedka se bojí, že se mu něco stalo. Hlídka se dostavila na místo a zde již byl výjezd hasičů, kteří na pokyn strážníků byt otevřeli. Zde se bohužel potvrdily obavy oznamovatelky a muž byl nalezen mrtvý. Na místo se dostavila Policie a celou věc si převzala k prověření.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.10.2019