MP HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY

OZNÁMENÍ

Místostarosta města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, výběrové řízení na pozici strážníků Městské policie Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii:

 • občan ČR, starší 18 let
 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • zdravotní, tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb.

Další požadavky:

 • schopnost práce v zátěžových situacích, uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, flexibilita a komunikativnost, směnný provoz (denní a noční 12hod. směny), morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka, způsobilost pro získání zbrojního průkazu.
 • výhodou je odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (platné osvědčení strážníka), zbrojní průkaz pro sk. D a místní znalost

Platové zařazení:

 • v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006, stanovuje Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění –  třída 8 + osobní ohodnocení.

Informace k pracovnímu poměru:

 • Uchazeč se po přijetí do pracovního poměru stává zaměstnancem města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se zařazením do městské policie. Nejprve je zařazen jako čekatel do dvouměsíčního přípravného kurzu. V akreditovaném školicím středisku ho lektoři připravují na povolání strážníka. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb. včetně výcviku k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Nabízíme:

 • příplatky za noční směny, víkendy a svátky
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • stabilní zaměstnání a finanční jistotu
 • péče o rozvoj zaměstnanců
 • dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů
 • 3 dny indispozičního volna
 • bezplatné výstrojní součásti
 • přátelský kolektiv

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a příp. titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresa, telefon a e-mail

K přihlášce se připojují tyto doklady:

 • strukturovaný životopis s údaji o předchozích zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a odst. 1, písm. b) a c) zák. 553/1991 Sb., v platném znění ne starší 3 měsíců
 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b odst. 4, zák. 553/1991 Sb., v platném znění ne starší 3 měsíců
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Po dohodě s vedením MP uchazeč předloží tato potvrzení (tak aby při nástupu byla platná):

 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, v souladu s ustanovením čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR)

Místo výkonu práce: katastrální území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adresu: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1. 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, k rukám ředitele MěPo.

Bližší informace u ředitele MP: na tel. č. 734 181 680 (každý den od 8:00 do 15:00). Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Jaroslav Dušek

místostarosta

V Brandýse nad Labem dne 29.3.2022

Předtištěné formuláře si můžete vyžádat na e-mailu: petr.rendl@brandysko.cz

Obálku je třeba označit slovy:  „Strážník MP – výběrové řízení – neotvírat“

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte průběžně.

Datum nástupu: dle dohody

 

Dokumenty ke stažení:

přihláška k výběrovému řízení

čestné prohlášení o bezúhonnosti

čestné prohlášení o spolehlivosti

  Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

  29.3.2022