Kufr dokořán

5. 11. 2023 00:00 hod. bylo oznámeno na MP, že v ul. Riegrova je vozidlo, které má otevřený kufr. Strážníci se na místě spojili s oznamovatelem, který do příjezdu strážníků čekal na místě. Prvotním ohledáním nebylo zjištěno viditelné poškození vozidla. Následnou lustrací se podařilo zjistit telefon na provozovatele, který se rychle dostavil na místo. Ten zkontroloval vozidlo i o obsah kufru. Sám uznal že asi špatně zavřel a poděkoval jak oznamovateli, tak strážníkům a zajistil si vozidlo.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.11.2023