Kriminalita a dopravní nehodovost za rok 2020

Praha venkov – VÝCHOD – Statistické výstupy za uplynulý rok

V pátek 22. ledna, prostřednictvím videokonference, vyhodnotil ředitel středočeské policie generál Václav Kučera, kriminalitu, dopravní nehodovost, ale i projekty započaté v roce 2020 a představil priority na letošní rok. https://www.policie.cz/clanek/reditel-stredocechu-hodnotil-kriminalitu-za-lonsky-rok.aspx

Na Praze venkov – VÝCHOD evidujeme pokles oproti roku 2019. V roce bylo 2020 zjištěno celkem 1257 činů, což je o 173 méně, než v roce 2019. Co se týče obecné kriminality, evidujeme 974 případů, což je o 93 skutků méně oproti roku 2019. I u majetkové trestné činnosti došlo k výraznému poklesu na 634 případů (-68 oproti r. 2019). Podobný trend jsme zaznamenali i na úseku dopravní nehodovosti. V roce 2020 evidujeme na Praze venkov – VÝCHOD celkem 712 dopravních nehod, což je o 54 nehod méně než v roce 2019. Bohužel naopak úmrtí spojených s dopravních nehod přibylo, zatím co v roce 2019 zemřely při dopravních nehodách 4 osoby, v roce 2020 to bylo osob 14. V 54 případech hrál roli alkohol, ve 108 případech vysoká rychlost, v 11 případech předjíždění a celkem 79 řidičů nedalo přednost v jízdě.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
1. února 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    2.2.2021