Klíče v zámku

23. 10. 2020 v 07:56 hod. nám oznámil, že při venčení psa našel v brance jednoho z domu v ul. Kostelecká, svazek klíčů. Hlídka na místě provedla pokus o kontaktování někoho v domě, což se nepovedlo.  Pak byla uzamčena vrátka a klíče byly zajištěny.  Následně se podařilo zkontaktovat majitele nemovitosti a jeho žena, si přišla vyzvednout klíče na naši služebnu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2020