Informace o zahájení provozu úsekového měření rychlosti na ul. Mělnická

Vážení občané,

chtěli bychom Vás informovat, že od 1. 7. 2022 bude spuštěno úsekové měření rychlosti na silnici II/331, ul. Mělnická. Měřený úsek v délce cca 725 m – obousměrně. Měřený úsek je 75 m za odbočkou na sběrný dvůr až ke křížení s ulicí Generála Lišky (směrem z města) – viz mapa úseku.

Prosím, věnujte při řízení vozidel pozornost a to nejen na tomto úseku, ale i v ostatních částech města, protože rychlost je stále jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Tím, že Vás o spuštění informujeme, deklarujeme, že nám jde skutečně o prevenci bezpečnosti v dopravě a nikoliv o postih řidičů na radaru je nastavena dostatečná tolerance.

1.7.2022

-raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    1.7.2022