Informace o uzavření úseku ul. Zápská v Brandýse nad Labem 23.10.-31.10.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu pro provádění stavebních prací spojených s výstavbou vodovodního řadu v rámci stavby „Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem“, bude v termínu od 23.10.-31.10. 2023 uzavřena část ulice Zápská. Uzavřený úsek je od křižovatky ul. Zápská x Královická po křížení ul. Palachova x Zápská (po železniční přejezd P2746).

Objízdná trasa pro veškerou dopravu, je stanovena obousměrně ul. Královická, Komenského nám, Masarykovo náměstí, Pražská, Průmyslová, Zápská – viz grafika v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení v místě uzavírky, tak na objízdné trase.

-raf- 17.10.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    17.10.2023