Informace o uzavírkách křižovatek na silnici III/2451 Vestecká, Okružní z důvodu opravy havarijního stavu VaK

Před velkou, plánovanou rekonstrukcí silnice III/2451 (Okružní, Vestecká), bohužel musí být provedeny uzavírky křižovatek na této komunikaci z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu a kanalizace.

Konkrétně se jedná o tyto úseky a termíny:

I. etapa v termínu 31. 5. – 6. 6. 2021 úplná uzavírka silnice č. III/2451 ul. Vestecká v křižovatce ul. Palackého a ul. Máchova – viz grafika v příloze;

II. etapa v termínu 10. 6. – 27. 6. 2021 úplná uzavírka silnice č. III/2451 ul. Okružní v křižovatce ul. Komenského a ul. 5. května – viz grafika v příloze.

Autobusová doprava bude fungovat  jak bylo plánováno pro hlavní uzavírku a to po objízdné trase sil. III/2451 ul. Vestecká – místní komunikace (dále jen MK) ul. Lesní – MK 5. května – sil. II/610 ul. Boleslavská.

Po dobu uzavírky budou zrušeny autobusové zastávky „Škola“ a „Sokolovská“. Jako náhrada bude zřízena zastávka „Sídliště“ v pravidelné zastávce v ul. Boleslavská.

27. 5. 2021 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    27.5.2021