Informace o uzavírce úseku ul. Kralupská od 27.5. -14.6.2024

S ohledem na nutnost provedení opravy plynovodního potrubí, bude v termínu 27.5. -14.6.2024 uzavřen úsek ul. Kralupská (vymezený cca č.p. 1961 a 1274) – viz grafika v příloze. Z tohoto důvodu nebude ulice Kralupská v tuto dobu průjezdná.

Objízdná trasa je určena obousměrně po ul. Pražská, Masarykovo nám, P. Jilemnického, Kostelecká, Brázdimská a opačně – viz grafika.

Děkujme, že v uvedeném úseku budete dbát zvýšené pozornosti a řídit se dopravním značením a zařízením.

15.5.2024 – raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2024

    Komentáře

    Comments are closed.