Informace o uzavírce části křižovatky ulic Královická a Zápská

V termínu od 18.5. 2023 do 4.6.2023 bude z důvodu nutnosti realizovat kanalizační přípojku přístavby ZŠ Palachova, uzavřena část křižovatky ulic Královická a Zápská. Uzavřený úsek bude v místě před křižovatkou s ul. Zápská a jeden pruh ul. Zápská. Z toho důvodu bude uzavřen směr jízdy od ul. Královická na Zápskou – směr Zápy. Směr z a na Lázně Toušeň, bude obousměrně průjezdný a bude zde provedeno přechodné dopravní značení.

Objízdná trasa pro směr na a ze Záp bude vedena po ul. Průmyslová, Pražská, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí – obousměrně.

S ohledem na nutnost odklonu veřejné autobusové dopravy, bude jejich trasa vedena ul. Na Celné a Jiskrova (obousměrně) a proto bude v této ulici, v úseku od Kamenného mostu po Fakultní provoz kyvadlově řízen za pomoci světelného signalizačního zařízení.

V rámci této uzavírky proběhne v termínu 22.-26.5.2023 oprava (včetně zjištění příčiny) výtluku na ul. Zápská, za odbočkou z Královické.

Děkujeme za pochopení a trpělivost během dopravního omezení.

-raf- 9.5.2023

 

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.5.2023