INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE UL. PRŮMYSLOVÁ A PRAŽSKÁ V BRANDÝSE NAD LABEM

Z důvodu provádění stavebních prací – celková rekonstrukce silnice II/610 ul. Pražská – II. a III. Etapa, bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Pražská v místě křižovatky se silnici II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova a silnice II/101 ul. Průmyslová od křižovatky s místní komunikací ul. Strojírenská po křižovatku se silnicí II/610, vše v k.ú. Brandýs nad Labem a to v termínech:

II. Etapa: 15. 01. 2020 – 31. 01. 2020

III. Etapa: 01. 02. 2020 – 31. 08. 2020

 

II. Etapa 

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

III. Etapa

-Silnice II/610 ul. Pražská v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Haška po křižovatku se silnicí II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova vč. Této křižovatky. Délka uzavírky cca 110m.

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

 

Objízdné trasy

Obousměrně pro vozidla do 3,5t:

Z Dřevčic po silnicích III/33310 a III/0103 do Záp a ze Záp po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem nebo z Dřevčic po silnici III/33310 do Zelenče, odtud po silnici III/10162 do Mstětic a odtud po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Obousměrně pro vozidla nad 3,5t – pouze pro dopravní obsluhu:

Z Dřevčic po silnici III/33310 až na křižovatku se silnici II/611, odtud po silnici II/611 na křižovatku se silnicí II/101 a dále po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Pro autobusové linky:

Ve směru na Prahu: místní komunikace ul. Výletní, ul. Ke Strání, ul. Zahradní a ul. U Přelízky.

Ve směru z Prahy: místní komunikace ul. Dřevčická, účelová komunikace na pozemku 1748/2, místní komunikace ul. Květnová, silnice II/101 ul. Průmyslová a místní komunikace ul. Strojírenská.

 

Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.

 

Informace k autobusové linkové dopravě:

II. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny obousměrně po trase Pražská – Seifertova – Výletní – Pražská. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna ve směru do Dřevčic v ulici Pražská k provizornímu nástupišti cca 40 metrů za křižovatkou s ulicí Průmyslová. Ve směru do Brandýsa bude zastávka přemístěna do ulice Seifertova k provizornímu nástupišti vstřícně domu č. p. 1704.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna po trase ve směru do Dřevčic po trase Pražská – Výletní – Seifertova – Pražská. Ve směru z Dřevčic do Brandýsa bude linka odkloněna po trase Pražská – Seifertova – Výletní Tyršova – Zápská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

III. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny ve směru do Staré Boleslavi po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zahradní město“ bude přemístěna do ulice Dřevčická k provizornímu nástupišti a zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti. Ve směru do Prahy budou linky odkloněny po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Na objízdné trase budou zřízeny zastávky „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní a „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Výletní“ v ulici Výletní před křižovatkou s ulicí Ke Stráni v souladu s navrženým DIO.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna ve směru do Brandýsa nad Labem po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová. Ve směru do Jenštejna bude linka odkloněna po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

Výlukové jízdní řády dotčených linek – ZDE

Mapa dopravních omezení aktualizována.

13.1.2020 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.1.2020