Informace o úplné uzávěře silnice II/331 ze Staré Boleslavi po křižovatku na obec Lhota 

Z důvodu nutnosti kompletní rekonstrukce silnice II/331, bude v termínu od 29. 3. 2021 – 24. 7. 2022 úplná uzavírka této komunikace. Uzavřená část pozemní komunikace bude od ulice Okružní (od křižovatky s ul. J. Truhláře) po odbočku na obec Lhota.

Vlastníkem komunikace a investorem akce je Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic.

Opravy komunikace budou probíhat v etapách a to následovně:

I. etapa Ul. Josefa Truhláře km 18,422 – ul. Generála Strankmüllera km 17,725

Termín: 29. 3. 2021 – 31. 8. 2021

II. etapa:  Ul. Generála Strankmüllera km 17,725 (včetně) – ul. Generála Lišky km 16,935

Termín:  1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

 

III. etapa: Ul. Generála Lišky km 16,935 (včetně) – km 16,363

Termín:  1. 10. 2021 – 31. 10. 2021

IV. etapa:  Km 16,025 – km 15,180 (včetně křiž. Napojení III/24418)

Termín 1. 4. 2022 – 15. 5. 2022

 

V. etapa: Km 15,180 – km 13,900 mimo křižovatku Lhota

Termín 16. 5. 2022 – 24. 7. 2022

 

Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes Brandýs nad Labem směr Kostelec nad Labem – Ovčáry a zde na křižovatce pokračovat po silnici II/331 dle potřeby.   Informace o omezení bude na všech příjezdových komunikacích a objízdná trasa bude vyznačena dopravními značkami.

V důsledku uzavírky komunikace bude změně i provoz na linkách ROPID a to následovně dle podmínek přepravce:

  • Uzavřeným úsekem silnice II/331 je vedena linka PID 669.
  • Linka 669 bude vedena po objízdné trase II/610 – D10 – III/2752 – (vybrané spoje III/27211 – III/2752) – III/24424 – III/10158 – (vybrané spoje přímo do Křenku) – III/24417 – II/331 – III/24418 – bezejmenná MK v obci Borek – II/331 – III/10158.
  • U linky 669 dojde ke změně sledu zastávek takto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Aut. St.; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště; Hlavenec, U 4 kamenů křižovatka; Hlavenec; Kostelní Hlavno, U Pomníku; Mečeříž; Kostelní Hlavno, U Kostela; Sudovo Hlavno; Sudovo Hlavno, Rozcestí k hájence; Konětopy; Dřísy; Dřísy, Žel. st.; Dřísy, U Vily; Lhota; Borek; Křenek, Rozcestí; Křenek.
  • Současně bude dočasně zrušena autobusová linka PID 670.

Prosíme všechny o trpělivost a dodržování dopravních značek.

19. 3. 2021 – raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    19.3.2021