Informace o omezení provozu v Brandýse nad Labem ulici Na Celné od 3. 3. 2021

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, při provádění prací na demolici opěrné zdi u obytného komplexu, byl od 3. 3. 2021 omezen provoz na ulici Na Celné. Omezení bude po dobu cca 14 dní.

Omezení spočívá v zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Místo je označeno dopravními značkami.

Prosíme o zvýšenou pozornost při projíždění tímto úsekem.

-raf- 3. 3. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.3.2021