Informace o omezení provozu na úseku ul. Třebízského od 19. 9. 2022

Od pondělí 19. 9. 2022 budou cca 10 dní, probíhat práce na úpravě a ochraně vodovodu a tlakové kanalizace v místě křížení staroboleslavského obchvatu s ulicí Třebízského- viz grafika v příloze.

Protože se stávající inženýrské sítě nachází v těsné blízkosti zpevněného povrchu komunikace, může při provádění stavebních prací docházet k dočasnému omezení průjezdnosti.

Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat, abyste toto vzali na vědomí a při cestě do zahrádkářské kolonie, můžete využít příjezd ulicí Lhotecká.

-raf- 14. 9. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.9.2022