Informace o omezení provozu na ul. Zápská od 3. 7. – 11. 7. 2021

Z důvodu výstavby přechodu pro chodce na ulici Zápská, v bezprostřední blízkosti okružní křižovatky u Tesca, bude v době od 3. 7. – 11. 7. 2021 tato ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vyznačena a vedena ulicemi Průmyslová – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena ulicemi Průmyslová – Strojírenská – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská.

Veškeré podniky a provozovny na této ulici budou dopravně dosažitelné.  Autobusová doprava bude odkloněna již od 1. 7. 2021 z důvodu lepší orientace pro cestující.

– raf- 30. 6. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.6.2021