Informace o omezení provozu na ul. Výletní z důvodu postupu stavebních prací od 1. 6. – 30.11.2023

V termínu od 1.6. do 30.11.2023, se z důvodu postupu stavebních prací na rekonstrukci kanalizace v ul. Výletní, přesune stavební místo a místo uzavírky v úseku od ul. J. Wolkera k ul. Vrábská – viz grafika. Průjezd k poliklinice bude opět v provozu z ul. Pražská. Objízdná trasa (obousměrně), vč. autobusové dopravy se nemění (ul. Pražská – ul. Seifertova – ul. Výletní).

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

-raf 24.5.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.5.2023