Informace o omezení dopravy a vstupu v ul. Palachova od 10. 10. 2022 do 10. 10. 2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti, s ohledem na zahájení výstavbu nové tělocvičny Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem, bude od 10. října 2022 do 10. října 2023 omezen pohyb chodců a vjezd motorových vozidel, v horní části ulice Palachova (od křížení s ul. Zápská) – viz grafika v příloze.

Omezení bude spočívat v tom, že chodci se nebudou moci pohybovat ve vymezeném prostoru na straně, kde se nachází staré hřiště ZŠ a bude zakázán vjezd a parkování vozidel v tomto úseku.

-raf- 14. 9. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    14.9.2022