Informace o dopravním omezení v ul. U Vodárny a U Přelízky od 2.10.-31.12.2023

Z důvodu provádění výkopových a stavebních prací na zkapacitnění a prodloužení vodovodního řadu v ul. U Vodárny, bude v ul. U vodárny a U Přelízky nutné dopravní omezení. Práce budou prováděny ve dvou etapách, ale nelze přesně určit termíny těchto etap, neboť to je závislé na zjištěné situaci po výkopových pracích a následném postupu prací. Toto omezení bude v termínu 2.10.2023 do 31.12.2023.

Při první etapě budou tato omezení v zákazu vjezdu do ul. U Vodárny, a to jak od křížení s ul. U Přelízky (při příjezdu Janáčkovou ulicí), tak v úseku od křižovatky s ul. U Přelízky směrem k MŠ. Další omezení bude v zákazu zastavení v ul. U Vodárny a U Přelízky, po obou stranách komunikací. Ještě bude zl. U Vodárny (úsek od křižovatky s Janáčkovou ul. po křížení s ul. U Přelízky zaveden obousměrný provoz a nebude možná z této ulice vyjet na ul. U Přelízky.

Při druhé etapě bude omezení zúženo jen v zákazu vjezdu do ul. U Vodárny v úseku od křížovky s ul. U Přelízky směrem k MŠ. Všechna omezení jsou vyznačena graficky v obrázcích v příloze.

-raf- 25.9.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    25.9.2023