Informace o dopravním omezení v ul. Riegrova 21. 11. – 27. 11. 2022

Z důvodu provádění stavebních úprav u rodinného domu, bude v termínu od 21. 11. 2022(pondělí) do 27. 11. 2022(neděle) omezen provoz v ul. Riegrova. Toto omezení bude v uzavření části ulice a to od vjezdu do mateřské školy, po dům č. p. 367. Další omezení bude v obousměrném zákazu zastavení v úseku od hranice pozemku domu č. p. 373, po dům č. p. 367 – viz grafika v příloze.

S ohledem na omezení vjezdu v daném úseku, budou statní části ul. Riegrova a (úsek od ul. Pražská a Palachova) a úsek ul. Palachova od Komenského náměstí, po křižovatku s ul. Riegrova, obousměrně průjezdné, tak jak je vyznačeno v grafice v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení v uvedeném místě.

-raf-  15. 11. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.11.2022