Informace o dopravních omezeních v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici II/610 ve Staré Boleslavi

V souvislosti s výstavbou a následným napojením obchvatu Staré Boleslavi bude v termínu od 9. 5. 2022 do 30. 9. 2022 probíhat výstavba okružní křižovatky na silnici II/610 u staroboleslavských Jaselských kasáren.

Výstavba bude rozdělena do jednotlivých etap. Termíny jsou uvedeny, ale může dojít k posunům průběžně podle toho, jak rychle budou stavební práce postupovat.

Provozu ve staroboleslavské části města se výrazně dotknou zejména etapy II s III, kdy dojde k uzavírkám na komunikacích. Po dobu uzavírek bude platit také výlukový jízdní řád na linkách ROPID, který naleznete na: https://csad-sc.cz/. Výpis jednotlivých omezení autobusové dopravy najdete na konci článku.

Zde uvádíme přehled jednotlivých etap i s omezením a stručným popisem prací včetně grafiky dopravního značení při etapě.

0. etapa  – 9. 5. – 29. 5. 2022 – uzavírka účelové komunikace (u bývalé odstavné plochy u kasáren) a zřízení provizorní komunikace

Uzavřena bude účelová komunikace u bývalé odstavné plochy v blízkosti kasáren. Zde vznikne provizorní komunikace, po které se bude jezdit v průběhu realizace dalších etap. Tato etapa se provozu významně nedotkne.

I. etapa – 30. 5. – 30. 7. 2022 -částečná uzavírka sil. č. II/610 a úplná uzavírka sjezdu na dálnici D10 ve směru Stará Boleslav-Praha

Během této etapy bude zcela uzavřen nájezd na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na Mladou Boleslav najedete bez problémů, jen na dálničním mostě dojde ke zúžení.

Sjezd z D10 na Starou Boleslav ve směru od Mladé Boleslavi bude možný, okolo kasáren ovšem pojedete po provizorní komunikaci ve zúženém režimu. Po stejné komunikaci ve zúženém režimu se dostanete také ze staroboleslavského vlakového nádraží a opačně. Z Prahy na Starou Boleslav sjedete z D10 více méně bez problémů.

V rámci etapy č. I dojde k odklonu autobusové linky 379. Ta bude ve směru na Prahu vedena přes Brandýs nad Labem, kde v Zápech (za Teskem) najede na D10. Úplně bude tedy zrušena zastávka Na Panském. Změněn pak bude sled zastávek: Na Prahu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut.st. – Černý Most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Zastávka Na Panském bude zrušena i pro linky 667 a 670.

Linky 367, 375, 477 a 478 směrem k a ze staroboleslavského nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci, ke změně zastávek nedojde.

II. etapa  – 31. 7. – 7. 8. 2022 – úplná uzavírka sil. č. II/610

Zcela uzavřen bude dálniční most (část komunikace II/610) ve směru na Sojovice a nájezdu na D10 směr Mladá Boleslav.

Samotný nájezd na D10 na Mladou Boleslav a sjezd z dálnice na Starou Boleslav uzavřen nebude. Abyste se ale dostali do města či na dálnici, budete muset využít sojovickou stranu. Nebo jet samozřejmě přes Brandýs. Více ozřejmí tato mapka.

Kvůli uzavření mostu přes D10 bude odkloněna autobusová linka 379. Tato etapa se dotkne cesty z Prahy. Z dálnice sjede v Brandýse u Teska a dále bude pokračovat přes město až na autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi. I v tomto případě bude zcela zrušena zastávka na Panském. Sled zastávek bude následující: Na Prahu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. St. – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště, Černý most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Linky 666, 667 a 670 budou odkloněny a k objízdným trasám bude využita ulice 17. listopadu. Po dobu objížďky bude v této ulici platit zákaz zastavení.

Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

Linky 367, 375, 477 a 478 k a ze staroboleslavského vlakového nádraží budou už vedeny po nové komunikaci, a tudíž bez omezení

Mapa objízdné trasy a širších vztahů II. etapy

III. etapa (podetapy a, b, c) – 8. 8. – 16. 9. 2022 (časová rezerva do 30. 9. 2022) – částečná uzavírka sil. č. II/610 na SSZ (světelné signalizační zařízení)

Dojde k omezením na silnici č. II/610 (Boleslavská ulice). Doprava bude vedena kyvadlově semafory. Nájezd na D10 i sjezd na Starou Boleslav z obou směrů bude možný.

Autobusové linky již budou vedeny po svých trasách na nových komunikacích.

Pro linky 379, 667 a 670 bude nadále zrušena zastávka Na Panském.

Situace při III. etapě na D10 a celková situace

Veškerá dopravní opatření budou vyznačena dopravními značkami a zařízením, včetně objízdných tras.

Výpis změn v trasách linkových autobusů při jednotlivých etapách:

Etapa 0 – nemá na provoz autobusů vliv – všechna ramena původní křižovatky jsou pro autobusy průjezdná.

Etapa I.

a.    Při uzavření nájezdu z II/610 na D10 dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/610 (Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská, Ivana Olbrachta) – II/245 (Královická) – III/2542 (Zápská) – II/101 – D10.

b.    Pro linku 379 bude zrušena zastávka Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Černý Most.

c.    V souvislosti se změnou linkového vedení od 1. července bude zastávka Na Panském zrušena i pro linky PID 667 a 670.

d.    Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Etapa II.

e.    Při uzavření silnice II/610 (v místě mostu ev. č. 610-018) dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/101 – v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi III/2452 (Zápská) – II/245 (Královická) – II/610 (Ivana Olbrachta, Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská) – D10.

f.     Pro linku 379 bude zrušena zastávka Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Černý Most.

g.    Linka PID 667 bude odkloněna ve směru do Benátek po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610. V opačném směru bude linka odkloněna po trase II/610 – III/2752 – D10 – II/610 (Boleslavská).

h.    Linka PID 670 bude odkloněna ve směru do Hlavence po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610 – D10. V opačném směru bude linka vedena po pravidelné trase.

i.      Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

j.      Linka PID 666 bude odkloněna obousměrně po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451).

k.    Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

l.      Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou již vedeny po nových komunikacích a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Při odklonu autobusů ulicí 17. listopadu bude v této ulici stanoven zákaz zastavení dopravními značkami B 28 pro zajištění bezpečného a plynulého průjezdu autobusů.

Etapa III.

m. Všechny linky již budou vedeny po svých pravidelných trasách po nových komunikacích.

n.    Pro linky 379, 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při Vašich cestách.

29. 4. 2022 -raf-

 

 

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    2.5.2022