Informace o částečném omezení provozu v ul. Maxe Švabinského 20. 9. – 25. 9. 2021

Z důvodu realizace nové plynové přípojky pro nemovitost, bude v termínu od 20. 9. do 25. 9. 2021 částečně omezen provoz na ulici Maxe Švabinského. Toto omezení bude spočívat v uzavření jednoho jízdního pruhu a chodníku (u prodejny Elektro).

Provoz v tomto úseku bude řízen světelným signalizačním zařízením a dopravními značkami omezujících rychlost a upozorňujících na stavební práce.

-raf- 6. 9. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.9.2021