Informace k uzavírce ul. Riegrova v Brandýse nad Labem od 18. 4. do 9. 5. 2021

Z důvodu výstavby přípojek inženýrských sítí bude v termínu od 18. 4. do 9. 5. 2021 uzavřena část ulice Riegrova v Brandýse nad Labem.  Uzavřený úsek je vymezen domy č.p. 373 a 367. Zbývající úseky ulice budou z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, po dobu uzavírky obousměrné, stejně jako úsek ulice Palachova od křižovatky s ul. Slepá – viz grafika v příloze.

Prosíme, abyste respektovali dopravní značení a omezení.

-raf- 13. 4. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    13.4.2021