Informace k uzavírce silnic č. III/10160 v k.ú. Zápy a III/2453 v k.ú. Lázně Toušeň

V souvislosti s prováděním stavebních prací při akci „1. Etapa oprava povrchu na objízdných trasách po rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň“ budou v uvedených termínech, uzavřeny tyto úseky komunikací:

 III/2453 v k.ú. Lázně Toušeň ul. Nehvizdská (spojnice do Mstětic), v termínu 17. 11. 2020 – 29. 11. 2020 a

II/10160 v k.ú. Zápy, ul. Kabelín (spojnice Zápy – Lázně Toušeň), v termínu 18. 11. 2020 – 20. 11. 2020 – obě situace viz grafika DIO.

 

Obě uzavírky budou vyznačeny na všech příjezdových komunikacích.

 

-raf- 16. 11. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.11.2020