INFORMACE K DOPRAVNÍMU OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM OČKOVACÍHO CENTRA NEMOCNICE V BRANDÝSE NAD LABEM

V souvislosti s provozem očkovacího centra v brandýské nemocnici, bude v průběhu března 2021 provedena úprava režimu dopravy v okolí nemocnice. Tato úprava bude ve smyslu omezení parkování vozidel na ul. Brázdimská, na straně přivrácené k nemocnici. Zde bude povoleno stání od 7:00 do 16:00 hod. pouze pro objednané pacienty Očkovacího centra. Toto budou muset v případě kontroly řidiči prokázat buď potvrzovací SMS  z Očkovacího centra, e-mailem apod.

Další omezení bude v ulici U Nemocnice, kde se bude muset vyznačit zákaz zastavení po obou stranách ulice od křížení s ul. Brázdimská po vjezd do zásobovacího traktu nemocnice. Budou zde moci zastavit vozidla, která budou zajišťovat zásobování nemocnice a očkovacího centra.

Pro lepší představu popsaných úprav připojuji grafické znázornění situace v tomto místě.

Prosíme Vás o respektování dopravného značení, tak aby provoz očkovacího centra mohl být co nejplynulejší. S ohledem na vytíženost místa zde budou prováděny časté kontroly ze strany MP, tak Policie ČR.

-raf-

24. února 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.2.2021