Den zúčtování výuky BESIPu na ZŠ Palachova

Dnes, tj. 4. května 2023 proběhly na dopravním hřišti v Čelákovicích „závěrečky“ malých cyklistů ze 4. ročníků Základní školy Palachova. Tyto zkoušky byly prováděny pod bedlivým dozorem instruktora dopravní výchovy BESIP Bc. Ondřeje Žabenského, por. Mgr. Lucie Hanouskové, dopravní inženýrky Dopravního inspektorátu Praha VENKOV – Východ a preventisty MP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Radka Fedačka. Zkoušky se skládaly jak z testové, tak praktické jízdy a děti při nich musely řešit dopravní situace jako v reálném provozu.

Tak věříme, že znalosti nabyté během dopravní výchovy, tak ze zkoušek, budou děti využívat, tak aby se bezpečně pohybovaly po ulicích našeho města, a to již i jako samostatní cyklisté…

 

  

4. května 2023

Radek Fedaček – preventista MP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.5.2023