Další noční ,,silák“

29. 12. 2021 22:52 jsme na žádost Policie ČR prověřili oznámení o muži, který jde ulicí Lázeňská a převrací popelnice. Hlídka muže odpovídajícího popisu našla na náměstí a bylo zjištěno, že je zraněn na ruce. První výmluvy, že byl někým napaden, mu strážníci kvůli rozporům v jeho výpovědi brzy vymluvili a muž se následně přiznal, že popelnice převrátil. Strážníci muži ošetřili ruku a vydali se s mužem udělat účet za jeho siláckým výkonem. Bylo zjištěno, že poškodil i květináče na jednom okně, dvířka rozvodné skříně. Proto bylo muži doporučeno, aby se pokusil své jednání napravit, aby to byla polehčující okolnost u správního řízení, kde bude jeho výkon hodnocen a po právu potrestán.

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.2.2022