CO MUSÍ UDĚLAT CIZINCI, ČI JEJICH UBYTOVATELÉ, PŘI PŘÍJEZDU DO ČESKÉ REPUBLIKY- DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO CIZINCE. 

Povinnosti cizince po příjezdu na území České republiky

Dle ustanovení § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců  je  cizinec z třetí země povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území (§ 97). Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele (§ 102).

Dle ustanovení § 97 zák. č. 326/1999 Sb., cizinec provede registraci vyplněním přihlašovacího tiskopisu. Zde vyplní jméno, příjmení přihlašovaného cizince, datum jeho narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území.

Při registraci cizinec na cizinecké policii předkládá cestovní doklad, zdravotní pojištění, doklad na zajištění ubytování (vydává majitel nemovitosti, ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí). Toto je postačující v současné době pro občany Ukrajiny, kteří do schengenského prostoru přicestovali po
24. 2. 2022.

Pro cizince, kteří přicestovali před 24. 2. 2022 platí ještě povinnost očkování, nebo testu na onemocnění Covid 19 a vyplnění příjezdového formuláře.

Registraci cizince může splnit i ubytovatel dle ust. § 102. Učiní tak do 3 pracovních dnů po jeho ubytování, oznámení učiní útvaru policie.

Ubytovatel plní povinnost dle ust § 102 zák. č. 326/1999 Sb., formou vyplnění přihlašovacího tiskopisu a prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře  – UBYPORT.  Toto je dostačující a cizinec se nemusí osobně dostavit na policii k registraci.

Cizinci z Ukrajiny jsou na základě bezvízového styku registrováni na 90 dnů od překročení schengenské hranice. Na OCP OPA dostanou informační leták a internetovou adresu s potřebnými informacemi: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx                                                                                                              

Pracoviště Odboru cizinecké policie („OCP“), oddělení pobytových („OPA“) a Odboru azylové a migrační politiky („OAMP“)

Odbor cizinecké policie – oddělení pobytových agend (pro oblast Praha východ, Praha západ)

Zborovská 1505/13
150 93  Praha 5 – Smíchov

tel.:974 882 688   fax:974 870 849

e-mail:krps.ocp.opa@pcr.cz

úřední hodiny: Pondělí 8:00-17:00
Středa 8:00-17:00

Oranzove.jpg

Zeleny.jpg

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    1.3.2022