Bezpečnostní opatření – policisté se v rámci kontrol ubytovacích zařízení v teritoriu Obvodních oddělení Brandýs nad Labem a Čelákovice zaměřili na cizince.

Bezpečnostní opatření – policisté se v rámci kontrol ubytovacích zařízení v teritoriu Obvodních oddělení Brandýs nad Labem a Čelákovice zaměřili na cizince. 

V pátek dne 3. května tohoto roku realizovaly desítky policistů Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD ve spolupráci s Odborem cizinecké policie, Odborem sociálně právní ochrany dětí Brandýs nad Labem a Městskou policií bezpečnostní opatření cílené na kontrolu ubytoven se zaměřením na závadové osoby a cizince.

Kontrolami ubytoven se policisté zaměřili na výskyt osob vedených v celostátním pátrání, zda mají platné doklady opravňující k pobytu na území České republiky a také na to, zda provozovatelé ubytoven řádně plní povinnosti, které jim ukládá zákon.

Zkontrolováno bylo 14 ubytovacích zařízení a celkem 250 osob. Policisté museli omezit na osobní svobodě jednoho muže cizí státní příslušnosti, kterého následně předali Cizinecké policii k zahájení správního řízení ve věci vyhoštění z důvodu neoprávněného pobytu na území České republiky.

Podobná bezpečnostní opatření budeme z preventivních důvodů v průběhu roku opakovat.

prap. Veronika Borovičková
6. května 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.5.2024