Bez peněz do hospody nelez…

27. 2. 2022 20:45 nám bylo oznámeno, že v jedné z restaurací u ul. I Olbrachta se nachází zákazník, který udělal útratu 658,-Kč a odmítá zaplatit. Hlídka po příjezdu na místo, zjišťovala, z jakého důvodu občan nechce zaplatit a tento neuvedl žádný důvod a odmítal jednat s hlídkou i personálem. Také odmítal spolupracovat při zjištění jeho totožnosti a tak byl vyzván, aby následoval hlídku na Policii, kde bude jeho totožnost zjištěna. Muž odmítal nadále spolupracovat a tak byl za použití hmatů a chvatů předveden na Policii. Zde muž již začal spolupracovat a nabídl, že zaplatí i útratu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.4.2022