Besedy k prevenci kriminality

V týdnu od 8. 3. – 15. 3. 2022 byly v boleslavské základní škole, se žáky osmi tříd (7. a 8. ročník) provedeny besedy s preventistou MP, na téma Mládež a paragrafy. Žákům byla vysvětlena úskalí první odpovědnosti a nejčastější protiprávní jednání, kterých se týkají jejich vrstevníků. Také bylo dětem vysvětleno, jak se vyvarovat rizikovému chování a jeho důsledky pro další život mladého člověka.  Žáci zaslouží pochvalu za pozornost i zvídavé dotazy, které při besedě padly.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.4.2022