Asistence při zahájení adventu

30. 11. 2019 a 1. 12. 2019 proběhlo v obou částech našeho města slavnostní zahájení adventu a s tím spojené rozsvícení vánočních stromků. Strážníci u obou kulturních akcí asistovali a dohlíželi nad bezpečnostní návštěvníky a také na bezpečnost a plynulost silničního provozu, aby nedošlo k ohrožení v důsledku zvýšeného pohybu občanů na náměstích.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    10.12.2019