Agresoři zadrženi u kasáren

26. 1. 2021 v 21:00 hod. jsme byli vyzváni Policií ČR k asistenci při zadržení tří agresorů u kasáren. Tito měli ohrožovat obsluhu nedaleké čerpací stanice. Jeden z mužů byl ozbrojen sekáčkem na maso a u dalšího vyšlo najevo, že je v celostátním pátrání. Po zadržení osob strážníci vypomohli policistům s dohledem nad zadrženými, do doby než si je převzala eskortní skupina, která je převezla do cely předběžného zadržení.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.3.2021