Upozornění na situaci s parkování v ulici Výletní – proti Odběrovému centru

Upozornění na situaci s parkování v ulici Výletní – proti Odběrovému centru

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás informovat o situaci, která vznikla na ulici Výletní a MP ji řeší a my Vás chceme požádat o spolupráci. V místě proti zubní ordinaci a Odběrového centra, na chodníku se již delší dobu parkuje, protože v ulici Výletní, je po celé její délce až ke křižovatce s ul. Seifertova zákaz zastavení, z důvodu objízdně trasy pro autobusy. Nelze tolerovat stav, kdy vozidla stojí kolmo ke zdi a zadní část vozidla zabírá podstatnou část chodníku nebo zasahuje až do vozovky. Dále vozidla stojí i tak, že blokují odvoz odpadu ze sběrných nádob, které se zde nachází. Chodci a hlavně děti pak musí přejít z chodníku na vozovku a zde jsou ohroženi projíždějícími vozidly. Tento stav je vyvolán tím, že děti, které jsou vysazeny z autobusu v zastávce poblíž restaurace Adria, musí sejít právě po této straně k přechodu pro chodce, až ke křižovatce s ul. Pražská a teprve tam se dostanou na druhou stranu komunikace a můžou pokračovat do centra města.

I když chápeme složitost situace a nutnost v tomto místě občas zaparkovat, tak jsme byli nuceni, v zájmu zajištění bezpečnosti dětí a chodců na dané místo umístit zábrany, aby se zamezilo parkování vozidel v tomto místě. Po víkendu zde budou umístěny betonové jehlany nebo jiná pevná překážka, aby nebylo možné toto omezení posouvat nebo odnést. Po otevření Pražské ulice bude v místě opět umožněno stání, ale tak aby nedocházeno k ohrožení nebo omezení chodců. Proto jsme zpracovali návrh na nové dopravní značení a režim parkování v tomto místě. V místě bude naneseno vodorovné dopravní značení a to parkovací místa, kolmá a podélná, tak aby vozidla nevadila provozu na chodníku a chodci nebyli nuceni chodit po vozovce.

Chceme Vás požádat, abyste v uvedeném místě neparkovali, aby nedocházelo k omezení a ohrožení chodců, protože pokud se tam stane, bude muset MP toto jednání postihnout citelnou blokovou pokutou. Pro ilustraci přikládáme návrh vyznačení parkovacích stání v daném místě. Věříme, že s Vaší pomocí se podaří zajistit bezpečnost pro chodce a i přes komplikovanou situaci s parkováním v této ulici.

11.10.2019 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.10.2019